ارتباط با ما

شماره تماس : 

۰۲۱-۸۸۹۷۱۰۲۴

۰۲۱-۸۸۹۶۹۱۸۷

۰۲۱-۸۸۹۶۹۱۰۸

شماره داخلی فکس :

۶ یا ۳۳۳

امور مشتریان ساعت:

داخلی ۳۰۵ – ۳۰۸

امور مشتریان ماشین حساب:

داخلی ۳۰۹ – ۳۱۱

خدمات پس از فروش:

داخلی ۲۰۹- ۲۰۶

ساعات پاسخگویی:

شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۹

تهران – میدان ولیعصر – ابتدای بلوار کشاورز – خیابان کبکانیان – بن بست فرگاه – پلاک ۷