ارتباط با ما

شماره تماس : 

۰۲۱-۸۸۹۷۱۰۲۴

۰۲۱-۸۸۹۹۳۷۹۶

۰۲۱-۸۸۹۶۹۱۰۸

شماره داخلی فکس :

۶ یا ۳۳۳

فروشگاه آنلاین:

داخلی ۳۰۵ – ۳۰۷

امور نمایندگان ساعت:

داخلی ۴۰۸ – ۴۰۵

امور مشتریان ماشین حساب:

داخلی ۳۰۹ – ۳۱۳

خدمات پس از فروش:

داخلی ۲۰۹- ۲۰۶

ساعات پاسخگویی:

شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۹

تهران – میدان ولیعصر – ابتدای بلوار کشاورز – خیابان کبکانیان – بن بست فرگاه – پلاک ۷