ارتباط با ما

شماره تماس مستقیم فروشگاه آنلاین:

۰۲۱-۸۸۹۷۱۰۲۵

شماره تماس : 

۰۲۱-۸۸۹۷۱۰۲۴

۰۲۱-۸۸۹۹۳۷۹۶

۰۲۱-۸۸۹۶۹۱۰۸

فروشگاه آنلاین:

    داخلی ۴۰۵ – ۴۰۹

شماره داخلی فکس :

    ۶ یا ۳۳۳

خدمات پس از فروش:

    داخلی ۲۰۹- ۲۰۶

امور نمایندگان ساعت:

    داخلی ۳۱۲-۳۱۰

امور مشتریان ماشین حساب:

    داخلی ۳۰۹ – ۳۱۳

ساعات پاسخگویی:

شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۹

تهران – میدان ولیعصر – ابتدای بلوار کشاورز – خیابان کبکانیان – بن بست فرگاه – پلاک ۷